เขียน Ruby Helper แบบ Block

หลังจาก extend ตัว form_for มาได้ซักพัก ตอนนี้เจอโจทย์ว่าต้องสร้าง helper ที่มีตัวเปิดหัวปิดท้ายประมาณว่า

<div class="label">....</div>

ส่วนที่อยู่ตรงกลางเราให้คนใช้ ใส่กันเอง ประมาณนี้
< label_wrapping do %> .... <% end %> 

ถ้าเรามี code ที่ต้องเขียนแบบนี้ซ้ำๆ โดยเฉพาะพวกหน้า form การเขียนย่อได้แบบนี้จะช่วยลด code ได้มาก และช่วยให้การแก้ไขในภายหลังทำได้จากจุดเดียวด้วย วิธีการคือสร้าง Helper ประมาณนี้ครับ

def label_wrapping(options, &block)   
 begin_html = %{<div class="label">}
 end_html = %{</div>}
 content = capture(&block)   
 concat(begin_html, block.binding)   
 concat(content, block.binding)   
 concat(end_html,block.binding)  
end  


สิ่งที่ return ออกมาคือ HTML ที่ถูก code ของเราครอบไว้แล้ว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ความหมายของปุ่มในตำแหน่งที่ต่างกัน

วิธีแก้ปัญหา Photoshop สั่ง Save for web แล้วทำให้สีเพี้ยน