วันเสาร์, พฤศจิกายน 15, 2551

Real Photoshop

เทคนิคการออกแบบ Application โดยสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านประสบการณ์จริง ในรูปเป็นแค่ mockup ของโปรแกรม Photoshop ที่เอาของจริงๆ มาแทนภาพ icon แม้ว่าเทคนิคนี้จะดูเกินไปกว่าที่จะนำมาใช้งาน แต่เป็นแนวทางที่ดีในการออกแบบครับ (เหมือนเวลาดูแฟชันโชว์ มันต้องโอเวอร์เข้าไว้) คนเราส่วนใหญ่จับต้องของจริงมามากกว่าการอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการสื่อสารด้วยของที่เหมือนจริง จึงดีที่สุด
blog comments powered by Disqus