วันอังคาร, มีนาคม 24, 2552

เตรียมพร้อมสำหรับ Netbean 6.7

ปัญหาอันดับหนึ่งคือ short cut ใน netbean พอเราเปลี่ยนมาใช้ Profile Eclipse จะทำให้พวก command หรือ ctrl มันสลับไปเป็นของ windows หมด ทำให้ไม่คุ้นมือ สิ่งที่พอทำได้คือต้องไป map เอาเอง


จดเอาไว้กันลืมว่าต้อง map อะไรบ้าง

Edit
1. Go to Line [Meta+L]

Other
1. Extend Selection to Beginning of Line [Shift + Meta + Left]
2. Extend Selection to End of Line [Shift + Meta + Right]
3. Insertion Point to Beginning of Line [Meta+ Left]
4. Insertion Point to End of Line [Meta + Right]
5. Move Selection else Line down [Meta+Down]
6. Move Selection else Line up [Meta+Up]

System
1. Save [Meta+S]
2. Save all [Meta+Shift+S]

เท่านี้ชีวิตก็มีความสุขขึ้นอีกนิด
blog comments powered by Disqus