เตรียมพร้อมสำหรับ Netbean 6.7

ปัญหาอันดับหนึ่งคือ short cut ใน netbean พอเราเปลี่ยนมาใช้ Profile Eclipse จะทำให้พวก command หรือ ctrl มันสลับไปเป็นของ windows หมด ทำให้ไม่คุ้นมือ สิ่งที่พอทำได้คือต้องไป map เอาเอง


จดเอาไว้กันลืมว่าต้อง map อะไรบ้าง

Edit
1. Go to Line [Meta+L]

Other
1. Extend Selection to Beginning of Line [Shift + Meta + Left]
2. Extend Selection to End of Line [Shift + Meta + Right]
3. Insertion Point to Beginning of Line [Meta+ Left]
4. Insertion Point to End of Line [Meta + Right]
5. Move Selection else Line down [Meta+Down]
6. Move Selection else Line up [Meta+Up]

System
1. Save [Meta+S]
2. Save all [Meta+Shift+S]

เท่านี้ชีวิตก็มีความสุขขึ้นอีกนิด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ความหมายของปุ่มในตำแหน่งที่ต่างกัน

วิธีแก้ปัญหา Photoshop สั่ง Save for web แล้วทำให้สีเพี้ยน