วันอังคาร, มีนาคม 10, 2552

Rails podcast in Thai ตอน 1

Blog ก่อนหน้านี้ทำให้เข้าใจโครงสร้างของ MVC ชัดเจนมากขึ้น แต่สำหรับ video อันนี้จะเห็นเรื่อง Convention over Configuration ได้มากกว่าdownload

blog comments powered by Disqus