เปลี่ยน theme ให้ Netbean

วันก่อนเพื่อนที่ทำงาน (Sid) บอกวิธีการเปลี่ยน theme ของ netbean ให้เป็น original swing (Metal) แทนแบบเดิมที่เป็นวิธีการก็ง่ายมาก บน linux ให้เปิดไฟล์ netbeans.conf ที่อยู่ของไฟล์ขึ้นอยู่กับว่าเราเอา netbean วางไว้ที่ไหน %NETBEANS_HOME%/etc/netbeans.conf จากนั้นเพิ่มข้อความ
"--laf javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel" 
ต่อท้าย
netbeans_default_options= netbeans_default_options="-J-
Dcom.sun.aas.installRoot=/Applications/NetBeans/glassfish-v2ur2 -J-
Dcom.sun.aas.installRoot=/Applications/NetBeans/glassfish-v2ur2 -J-client -J-
Xss2m -J-Xms32m -J-XX:PermSize=32m -J-XX:MaxPermSize=200m -J-Xverify:none -J-
Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -J-Dsun.java2d.noddraw=true"


แก้ให้เป็น

netbeans_default_options="-J-Dcom.sun.aas.installRoot=/Applications/NetBeans/
glassfish-v2ur2 -J-Dcom.sun.aas.installRoot=/Applications/NetBeans/glassfish-
v2ur2 -J-client -J-Xss2m -J-Xms32m -J-XX:PermSize=32m -J-XX:MaxPermSize=200m -
J-Xverify:none -J-Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -J-Dsun.java2d.noddraw=true
 --laf javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel"

เมื่อเปิด netbean ขึ้นมาใหม่ ส่วนตัวผมสังเกตุว่ามันทำงานเร็วขึ้นและหน้าตาดูเรียบร้อย ขอบมุมเก็บได้ครบถ้วน กว่าแบบเดิม วินาทีนี้ผมขอใช้แบบนอกคอกกับระบบปฏิบัติการไปก่อน ไว้ themes ของ GTK หรอของ OSX ทำออกมาเรียบร้อยค่อยกลับมาใหม่ สำหรับคนที่ใช้ osx ให้ click ขวาบนโปรแกรม netbean แล้วเลือก show package content จากนั้นเข้าไปที่ Netbeans 6.1.app/Contents/Resources/NetBeans/etc/netbeans.conf ตอนแก้ไฟล์ก็ทำเหมือนของ windows ครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ความหมายของปุ่มในตำแหน่งที่ต่างกัน

วิธีแก้ปัญหา Photoshop สั่ง Save for web แล้วทำให้สีเพี้ยน