ติดตั้ง ruby สองตัวบน ubuntu เครื่องเดียว

เริ่มต้นจากติดตั้ง default ruby ลงบนเครื่องก่อน ด้วยคำสั่ง
$ sudo apt-get install ruby irb ri rdoc libruby-extras rubygems ruby1.8-dev
จากนั้น Download ruby ที่ต้องการมาไว้ในซัก folder นึ่ง
$ cd /tmp
$ wget -c ftp://ftp.ruby-lang.org/pub/ruby/1.8/ruby-1.8.6.tar.gz
$ tar -xvzf ruby-1.8.6.tar.gz
$ cd ruby-1.8.6
จัดการ untar ให้เรียบร้อยแล้วสั่ง .comfigure พร้อมกำหนด folder ที่ควรจะเป็นให้ ruby ตั้วใหม่
$ ./configure --prefix=/opt/ruby-1.8.6
$ make
$ sudo make install
เวลาเรียกใช้ก็ต้องใส่กันเต็มยศครับ
$ ruby -version
ruby 1.8.7 (2008-08-11 patchlevel 72) [i486-linux]
$ /opt/ruby-1.8.6/bin/ruby --version
ruby 1.8.6 (2007-03-13 patchlevel 0) [i686-linux]
ถ้าต้องการทำอย่างอื่นด้วย เช่นทำให้สลับ Version ได้ง่ายๆ ก็ลองอ่านใน reference นะครับ

reference: blog.michaelgreenly.com


ปรับปรุง: ผมใช้ ubuntu 9.04 ต้องลง zlib ก่อน ถึงจะใช้ได้ครับ (sudo apt-get install zlib1g-dev)

ปรับปรุง 2: เวลาต้องการ install rails ให้ใช้คำสั่ง sudo /opt/ruby-1.8.6/bin/gem install -v=2.0.2 rails นะครับ

ปรับปรุง 3: วิธีอื่นก็มีที่นี่ STOW

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ความหมายของปุ่มในตำแหน่งที่ต่างกัน

วิธีแก้ปัญหา Photoshop สั่ง Save for web แล้วทำให้สีเพี้ยน