วันจันทร์, พฤษภาคม 18, 2552

Utility that save my time and my mind

ก่อนหน้านี้ตอนลง ubuntu ผมจำเป็นต้องใช้ ruby version 1.8.6 ทำให้ไม่สามารถใช้ applet sshmenu ได้ มาวันนี้ลง ubuntu ใหม่ พร้อมแยก ruby ตัวที่เป็นงาน กับตัวที่ใช้ทั่วไปออกจากกัน ทำให้ได้ application ตัวนี้กลับมา ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องพิมพ์ ssh command ทุกครั้งแล้วละครับ แต่ขอบันทึกไว้หน่อยว่า package ที่ต้องเอามาลงคือ sshmenu และ sshmenu-gnome เพราะถ้าลงแค่ตัวเดียว มันจะไม่ใส่ใน applet ของ panel ให้เราครับ ต้องลงทั้งสองตัวเลย หลังจากลงแล้วก็ให้สั่ง killall gnome-panel เพื่อ reset รายการ applet ใน panel แล้วก็ click ขวาเลือก add sshmenu ได้เลยครับ
blog comments powered by Disqus