วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 16, 2552

ตัดช่องว่างให้เหลือช่องเดียว

เวลาผู้ใช้กรอกฟอร์มมาให้เรา มันคาดหวังได้ยากว่าเค้าจะกรอกให้เราแบบสมบูรณ์ บ่อยครั้งที่เค้าใส่ช่องว่างมาให้เราด้วย ถ้าเราไม่ตรวจสอบดีๆ การเก็บข้อมูล หรือออกรายงาน ของเราจะผิดไป ตอนแรกว่าจะเขียนโปรแกรมมาตัดช่องว่างออก แต่กลายเป็นว่า Ruby มีให้อยู่แล้ว

ถ้าเรามี string แบบนี้
name1 = " นาย สมชาย     วาทุวงศ์"
name2 = "นางสาว    สุขสม อาภา"
ให้สั่ง
name1.squeeze(" ").strip
=> "นาย สมชาย วาทุวงศ์"
name2.squeeze(" ").strip
=> "นางสาว สุขสม อาภา"
เราจะได้ string ที่ตัดช่องว่างออกไปเรียบร้อย

คำสั่ง squeeze(" ") จะย่อ " " ทุกตัวให้เหลือตัวเดียว
ส่วนคำสั่ง strip จะตัดช่องว่าง \n \t \r ที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังออกให้ ไม่ลบตรงกลางนะ
blog comments powered by Disqus