กำหนดขนาดไฟล์ upload ใน nginx

ให้เพิ่มบรรทัด client_max_body_size ไปใน http ครับ

http {
  include conf/mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  ....
  client_max_body_size 10m;
  ....
}

ในตัวอย่างใส่ไว้ 10MB แต่หลายเว็บบอกว่าไม่ถึงครับ ถ้าสนใจการคำนวนแนะนำให้อ่านบนเว็บ nginx:client_max_body_size อีกที

นอกจาก client_max_body_size แล้วยังมีค่าอื่นๆให้ set ได้อีก เช่น

 ## Size Limits
 client_body_buffer_size   128K;
 client_header_buffer_size  128K;
 client_max_body_size     10M;
 large_client_header_buffers 1 1k;
ให้ลองอ่านใน คู่มือนะครับ

ที่มา: calomel.org

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ความหมายของปุ่มในตำแหน่งที่ต่างกัน

วิธีแก้ปัญหา Photoshop สั่ง Save for web แล้วทำให้สีเพี้ยน