ติดตั้ง Parkplace Amazon S3 Clone บน Snow Leopard

มีปัญหากับการติดตั้ง Parkplace บน Snow Leopard นิดหน่อย แต่ไหนๆ ติดตั้งได้แล้ว ขอจดขั้นตอนไว้ที่นี่ละกัน

อันดับแรกให้ทำตามที่ Readme บอก

  • $ gem install camping mongrel --include-dependencies
  • $ gem install sendfile
จากนั้นติดตั้ง  SQLite3 ruby plugin (ตัว SQLite ไม่ต้องติดตั้งเพราะ Snow leopard มีอยู่แล้ว)
  • $ gem install sqlite3-ruby
หลังจากทดลอง run  bin/parkplace มันจะถามหา activesupport 2.2.0 ถ้าเราไม่มีก็ให้ลงซะ
  • $ gem install rails -s http://gems.rubyonrails.org -v 2.2.0
ผมลง rails ทั้งยวงเลยเผื่อมันอยากได้อย่างอื่นด้วย เช่น activerecord จะได้มีพร้อม มาดูใน code ตอนหลังพบว่ามันต้องการสองตัวนี้

gem 'activesupport', '~> 2.2.0'
gem 'activerecord',  '~> 2.2.0'

หลังจากนั้นมันจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อ SQLite อีก แต่ไม่ได้เป็นเพราะ activerecord ครับ แต่เป็นเพราะ package camping  มันทันสมัยไปหน่อย ให้ลบ version 2.0 ออก แล้วให้ลง 1.5.180 แทน
  • $ gem  uninstall camping
  • $ gem install camping -v 1.5.180
หลังจากนั้นสามารถเปิด parkplace ได้เลย
  • $ ./bin/parkplace

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ความหมายของปุ่มในตำแหน่งที่ต่างกัน

วิธีแก้ปัญหา Photoshop สั่ง Save for web แล้วทำให้สีเพี้ยน