วิธีแก้ปัญหา Photoshop สั่ง Save for web แล้วทำให้สีเพี้ยน

ปัญหาของสีเพี้ยนตอนที่ save รูปจาก Photoshop ไปเป็น Png หรือ Jpeg เป็นเพราะว่า เราตั้ง Profile ของสีที่จะใช้กับสีที่แสดงบนหน้าจอเป็นคนละ Profile กัน ทำให้ได้ผลดังรูป


compare_image_save_for_web
ภาพแสดงความแตกต่างของ original กับ save for web

ภาพล่างคือภาพที่ได้จากการ save for web ส่วนภาพบนเป็นต้นฉบับ จะสังเกตุว่าภาพล่างสีซีดกว่าภาพบน ทางแก้คือต้องปรับ Color Profile โดยเข้าไปที่ Edit > Color Settings จากนั้นเลือก Monitor Color ตามรูป

color_setting
ภาพแสดงการตั้งค่า Color profile

จากนั้นตอนแสดงผลให้เราปรับ Proof Setup ให้เป็น Monitor RGB  โดยเลือกที่เมนูตามภาพ

select_color_profile
ภาพแสดงการเลือก Monitor RGB

จากนั้นตอนที่เราสั่ง save for web ให้เราระวัง อย่าไปสั่ง convert to sRGB เพื่อให้แน่ใจว่าภาพที่ออกมาจะเหมือนกับที่เราออกแบบไว้

unselect_convert_to_srgb
ภาพแสดงว่าไม่ต้องเลือก Convert to sRGB

ที่ค่าเริ่มต้นของ Photoshop ไม่ได้เป็น RGB แต่เป็น CMYK คาดว่าเป็นเพราะบน Mac ผู้ใช้มักจะทำงานสิ่งพิมพ์มากกว่างานที่ออกหน้าจอทำให้เราต้องมาปรับค่า view กันทุกเครื่องไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ embedded JPEG profiles

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ความหมายของปุ่มในตำแหน่งที่ต่างกัน