วันอังคาร, มิถุนายน 07, 2554

เปิด Sub lime text จาก terminal

เพราะคุ้นเคยกับ "mate ." และ "mvim" ทำให้เคยตัว และรู้สึกว่า Sub lime text มันควรจะทำได้สิ

หน้าตา sub lime text 2

ลองค้นดูพบวิธีง่ายๆ โดยการแก้ไฟล์ ~/.bash_profile แล้วเพิ่มบรรทัดนี้ลงไป

alias subl='open -a "Sublime Text 2"'


หลังจากนี้ถ้าต้องการเปิดไฟล์ ก็ให้สั่ง

subl application.rb


หรือต้องการเปิด Folder ปัจจุบันก็ให้สั่ง

subl .

เท่านี้ก็ได้ slt แบบ mate แล้ว

edit: แก้ comment เป็น subl ให้ตรงกับ command ใน Sublim Text 2.app
blog comments powered by Disqus