โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2011

แสดง Library ใน Lion

รูปภาพ
ใน Lion ทาง Apple ตัดสินใจที่จะซ่อน Folder Library ไปซะ เข้าใจว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะรู้สึกดี เพราะไม่มีมันมารบกวน แต่ผู้ใช้ส่วนน้อยอย่างเรากลับมีปัญหา ต้องคอยเปิด terminal เป็นประจำ

ทางแก้ที่หนึ่งในกรณีที่ไม่ได้ใช้ Library เป็นประจำ ให้เราไปที่โปรแกรม Finder แล้วเลือก Menu Go พร้อมกดปุ่ม option หรือปุ่ม alt ค้างไว้ จะทำให้ Library โผล่ออกมา

ภาพแสดง Menu Go เมื่อกด option ค้างไว้
แต่ถ้าใครใช้ Library เป็นชีวิตประจำวัน ให้ไปที่โปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์ดังนี้
chflags nohidden ~/Library/
ต่อไปเวลาเปิด Finder มันจะไม่ซ่อน Library อีกต่อไป และถ้าต้องการให้มันกลับไปซ่อนเหมือนเดิม ก็ใช้คำสั่ง
chflags hidden ~/Library/
เท่านี้เราก็เข้าถึง Library ได้สบายใจเฉิบเหมือนเดิมแล้วครับ

แสดง branch name ใน terminal

รูปภาพ
ปัญหาหนึ่งเวลาที่เราใช้ Git คือ เราไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ใน branch ไหน ปกติแล้วเราจะพึ่ง

git status หรือ git branch

พอต้องทำทุกครั้งก็จะเริ่มหน่าย วันนี้ไปเจอหน้าจอ termianl ของน้องเก้า @neokain เลยได้ script สำหรับแสดง ชื่อ branch บน terminal มา


หลังจากปรับเล็กน้อย ก็ได้ script แบบนี้ครับ


function parse_git_branch { git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* \(.*\)/(\1)/' } GREEN="\[\033[0;32m\]" YELLOW="\[\033[0;33m\]" GRAY="\[\033[1;30m\]" PS1="$GREEN\w$YELLOW\$(parse_git_branch)$GRAY \n\$ " เอา script ชุดนี้ใส่ไว้ใน file ~/.bash_profile ตอนที่เปิด termianl ขึ้นมาใหม่ ก็มีจะชื่อ branch ขึ้นมาให้เราดูครับ