วันพฤหัสบดี, กันยายน 29, 2554

แสดง Library ใน Lion

ใน Lion ทาง Apple ตัดสินใจที่จะซ่อน Folder Library ไปซะ เข้าใจว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะรู้สึกดี เพราะไม่มีมันมารบกวน แต่ผู้ใช้ส่วนน้อยอย่างเรากลับมีปัญหา ต้องคอยเปิด terminal เป็นประจำ

ทางแก้ที่หนึ่งในกรณีที่ไม่ได้ใช้ Library เป็นประจำ ให้เราไปที่โปรแกรม Finder แล้วเลือก Menu Go พร้อมกดปุ่ม option หรือปุ่ม alt ค้างไว้ จะทำให้ Library โผล่ออกมา

ภาพแสดง Menu Go เมื่อกด option ค้างไว้

แต่ถ้าใครใช้ Library เป็นชีวิตประจำวัน ให้ไปที่โปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์ดังนี้

chflags nohidden ~/Library/

ต่อไปเวลาเปิด Finder มันจะไม่ซ่อน Library อีกต่อไป และถ้าต้องการให้มันกลับไปซ่อนเหมือนเดิม ก็ใช้คำสั่ง

chflags hidden ~/Library/

เท่านี้เราก็เข้าถึง Library ได้สบายใจเฉิบเหมือนเดิมแล้วครับ

blog comments powered by Disqus